Wykorzystanie technologii ICT w kształtowaniu twórczego myślenia i kompetencji kluczowych uczniów klas I-III, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, praca ze zróżnicowanym zespołem klasowym