Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych (w szczególności cyfrowych i matematycznych) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (w szczególności kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej).