Projekt „Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków Gminy Przywidz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020