Kadra Dydaktyczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Szkolenie z zakresu e-learningu dla kadry dydaktycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.