Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Kluby Kluczowych Kompetencji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020


Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Kluby Kluczowych Kompetencji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020