Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Cyfrowo Kompetentni" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.